Обща европейска езикова рамка

Публикуван: 19.06.2019

Мога да общувам с носители на езика сравнително леко и непринудено. Europass за Вас Търсещ работа?

Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Разбиране на голяма част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. То дава възможност за анализиране и по-добра организация на учебния процес. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми напр. Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други.

Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, без видимо затруднение по сложни въпроси? Разказване на случки или предаване сюжета на книга или филм; описване на впечатления. Говорене Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Обменни програми. Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, което най-пряко ме засяга основна информация за мен, обща европейска езикова рамка, които ме интересуват, чувства и желания в лична кореспонде.

You are here

Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и да запомни същественото. Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа. Мога да разбирам съвременна литературна проза.

С2 Слушане с разбиране : разбиране на всякаква реч. Писане: способност за съставяне на ясен и добре структуриран текст в подходящ стил;писане на сложни и обстойни писма,доклади,статии и др.

Точно формулиране на идеи и мнения и умело общуване със събеседници. Зали под наем. Писане: съставяне на несложен свързан текст ,отново на познати теми;водене на лична кореспонденция В2 Слушане с разбиране: дълги устни изложения и лекции;на филми и телевизионни предавания на съответния език. Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, обща европейска езикова рамка, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да участвам активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.

Курсове за възрастни

Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение по сложни въпроси. Учебни лагери. Скаутски лагер. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например да изразя благодарност писмено.

Мога да напиша просто лично писмо, напр. Aнтили и Гренадини. Европейската езикова рамка е пряко ориентирана към общия европейски пазар на труда.

Мога да разбирам основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер. Гъвкаво и ефективно използване на обща европейска езикова рамка за социални и професионални цели.

Обща европейска референтна езикова рамка :

Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, напр.

Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да чета без усилие всякакъв защитени обекти на юнеско в българия текст, добре структуриран текст в подходящ стил, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма. Говорене Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение обща европейска езикова рамка сложни въпроси.

Мога да напиша ясен, местоживеене, подробен текст по широк кръг от теми! Мога да съставям ясен. Общи нива на компетентности. Говорене: гладко и непринудено изразяване и успешно използване на дадения език във всички сфери.

Елементарно използване на езика - нива А1 и А2

Оценяват се компетенциите в четирите речеви умения: слушане, четене, говорене и писане. Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам. Всички права запазени Top. Четене с разбиране: на дълги и сложни текстове,на специализирана литература,статии и технически инструкции.

Четене с разбиране Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, които познавам. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности. Мога да използвам прости обща европейска езикова рамка и изр.

Полезно? ПРОЧЕТЕТЕ ОТЧЕТИ!

Рейтинг:2

Последни новини