Fantastic Amsterdam 2009

The Dutch Golden Era

(this page will be translated soon)

Arthur Bouwman van Empire events opende op 5 augustus middels de gongslag 

de NYSE EURONEXT

 

De traditionele gongslag ter opening van de nieuwe handelsdag is 

op 17 maart 2008 in ere hersteld 

 

Om 9.00 uur stipt werd deze ceremoniele verrichting ondersteund door 

kleurrijke gonggasten die Fantastic Amsterdam tot een groot spektakel zouden maken

 

Sommige deelenemers van Fantastic Amsterdam waren op geheel andere zaken 

gefocused...

 

...en hadden meer oog voor de markante lekkernijen die er lagen uitgestald

 

Typerende vanitas-symbolen zoals in de stillevens van de Gouden Eeuw

 

Broodpap, het traditonele ontbijt werd gemaakt van kruimels oud brood en rogge

 

Insecten op stillevens benadrukten de bewondering voor de schepping 

De vlieg symboliseerde verderfelijkheid en vergangelijkheid

 

De tuin was in de gouden eeuw een kunstuiting voor de rijken 

waarbij mooi gekleurde gewassen vooral voor het zicht werden geplant

 

De losse platliggende linnen kraag en de hoge breedgerande hoed waren kenmerkend 

voor de herenmode, evenals het wambuis en de blouse met open manchetten

 

Vrijwel iedereen rookte in de Gouden Eeuw, ook de vrouwen

 

Men geloofde dat roken goed was voor de gezondheid en ernstige kwalen voorkwam

 

Rond 1620 introduceerde Engeland de belasting op tabak, de accijns. 

Het spekte de schatkist

 

Kenmerkende producten uit de Gouden Eeuw waren specerijen en de tulp

 

Met de bol van een Semper Augustus kon je een grachtenpand kopen

 

Eigenlijk was de populaire gevlamde of gestreepte tulp ziek waardoor de bol 

het volgende jaar een heel andere bloem kon geven 

 

Vanwege de hoge waarde werd de Semper Augustus gestolen door een zwerver

 

Het kruidenvrouwtje wees de dader aan. Deze werd berecht.

 

TV-Noord-Holland filmde het proces

 

De lijfstraf die de dader zou krijgen, het uitsnijden der tong, 

werd uitgebreid aangekondigd voor radio RTV N-H

 

Een vakbekwame beul werd ingehuurd om de gevangene op het schavot te straffen

 

De gevangene werd onderweg uitgejoeld

 

De teruggekeerde tulp was reden voor een groots banket...

 

 ...dat wel een paar dagen kon duren

 

Alle gerechten kwamen daarbij tegelijkertijd op tafel

 

Men at veel vlees

 

Fruit werd vermeden omdat men dacht dat men er niet oud van zou worden,

het werd slechts ter decoratie aangewend

 

Eenieder dronk liever bier, brandewijn of jenever

 

Gedroogd en gerookt voedsel zoals worsten en zuidvruchten waren lang houdbaar

 

Het witte herenbrood was alleen voor de rijken betaalbaar

 

Bloemstiilevens symboliseerden de aardse vergankelijkheid

 

Koffie, thee en chocola deden ook hun entree in de 17e eeuw

 

Het woord picknick komt van het franse pique nique 

en is sinds de Gouden Eeuw in zwang

 

Het eten in de buitenlucht werd op de schilderijen tot een ideaal verheven

 

Rijke Amsterdammers picknickten op hun buitenplaatsen 

die veelal aan de Vecht waren gelegen

 

Tijdens een openluchtmaal werden veelal minder gerechten opgediend

 

Bier en wijn waren er des te meer. 

Gedichten en poezie van Cats, Huygens en Vondel waren populair

 

Stillevens met vogels symboliseerden het elitaire voorrecht van de jacht

 

'Het gras is altijd groener achter de heuvel' 

en andere spreekwoorden zijn ontstaan in de Gouden Eeuw

 

Nederland stond alom bekend om de schone straten

 

Tijdens de kermis die wel drie weken kon duren mochten ook vreemdelingen

hun waren verkopen. Het liefst ging men er op jacht naar een huwelijkskandidaat

 

Er werd een handelscontract gesloten met een saraceen. 

De dief van de tulpenbol kreeg er een vrijgeleide

 

till next time!

menu          re-enactment