The pilgrimage to Santiago de Compostela

After careful preparations we visited twice the place of pilgrimage Santiago de Compostela. 

(this part will be translated soon)

De tocht erheen legden we af via de authentieke pelgrimsroutes. Naar aanleiding hiervan maakten wij een programma over dit wereldbefaamde pelgrimsoord en de mystieke tocht erheen omdat aan de ene kant de oorsprong ervan zeer ver terug in de menselijke geschiedenis ligt terwijl aan de andere kant de betekenis ook nu nog voor de moderne mens van groot belang is.

Het programma is een klankbeeld dat de kijker meeneemt naar een andere wereld. De ruime ervaring van Geert Dekkers met nieuwslezen (o.a. voor de Amsterdamse Kabel)  kwam bij het maken van de geluidsband goed van pas. De visuele ondersteuning d.m.v. diaprojectie wordt verzorgd door Alex De Vliegere die op het gebied van de architectuurfotografie reeds jaren thuis is.

De inhoud van het programma met de titel Ďde sterrenwegí is als volgt:

1. historische ontwikkeling; 2. actuele ontwikkeling; 3. de pelgrimage toen; 4. de pelgrimage nu, praktische tips.

  Wij beginnen met de vroegste geschiedenis van Noord-Spanje. DinosauriŽrs heersten over de aarde. Hieraan kwam een eind door een gigantische meteoriet-inslag. Deze catastrofe schiep ruimte voor de ontwikkeling van de mens. Ruim 10.000 jaar geleden werd Spanje bevolkt door nomaden. Op een groot eiland in de oceaan  leefde een cultureel sterk ontwikkeld volk: de mensen van de zee. Een komeetinslag betekende een catastrofe voor deze mensen en zij vluchtten naar het Noordspaanse land. Daar onderwezen zij de nomaden in de landbouw en in een mysterieuze sterrengodsdienst. Deze nomaden trokken naar het huidige Santiago de Compostela, het land van de sterren: de pelgrimsroute werd geboren. In het programma worden archeologische, bijbelse en geologische aanwijzingen en bewijzen voor deze gebeurtenissen opgevoerd.

Hierna worden de opkomst van het Christendom, de Romeinse overheersing en de rol van de apostel Jacobus hierin belicht. Jacobus trok, evenals zijn collega-apostel Paulus, de oude wereld door om de goede boodschap te verkondigen. Zijn dood kreeg een impact die tot vandaag de dag zijn weerga niet kent en zijn met raadselen omgeven relikwieŽn in Santiago de Compostela gaven de prehistorische pelgrimsroute een nieuwe impuls. Zijn aanwezigheid droeg bij aan de verdrijving van de Moorse overheersers uit Spanje in de vroege middeleeuwen: Jacob's ster rees tot grote hoogte.

  Vervolgens belichten we de historische ontwikkeling van de routes naar Santiago de Compostela en de betekenis hiervan voor de economie, de godsdienst en voor de pelgrim persoonlijk. Aan het gestaag groeiend aantal relikwieŽn langs de route wordt uitgebreid aandacht besteed. De bekendste wonderen geven we op een bijzondere wijze weer. Dit programma is met overweldigend enthousiasme ontvangen door de Nederlandse Vereniging voor St. Jacob.

De laatste band is gereserveerd voor de actuele praktijk. Tegenwoordig wordt de zware tocht te voet of per fiets afgelegd. Wij volgden enkele van de miljoenen pelgrims en luisterden naar hun ervaringen. Op al uw vragen als pelgrim in spť krijgt u tijdens het bekijken van dit populaire programma een antwoord.

Duration: 90 minutes

see for more:

review        the ancient way        the modern way         programs          menu